سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رقیه رمضانی – عضو هیئت علمی بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه محققین توجه زیادی به ترکیبات جهش زا در محیط که ایجاد بیماری سرطان می کنند، نشان می دهد. تحقیقات نشان می دهد که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از سرطان های ایجاد شده در انسان و حیوانات، بعلت فاکتورهای محیطی می باشد. در این میان ترکیبات پلی سیکلیک آروماتیک هیدروکربنهای موجود در دوده،بعنوان یک گروه عمده از عوامل محیطی می باشند که نقش سرطان زائی دارند، بنزوآلفاپیرین بعنوان معیاری از میزان سرطان زایی آلودگیهای محیطی می باشد.