سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا توفیقی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
فاطمه شجاعی باغینی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
علیرضا بهرامپور – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نویز کوانتومی تداخل سنج امواج گرانشی شامل نویز شمارش فوتون و نویز فشار تابشی است. این نویزها را در حالتی که از درگاه روشن ( درگاه لیزر) تداخل سنج، نور لیزر با حالت همدوس و از درگاه تاریک آن، نوری با حالت کلی (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) وارد شود، محاسبه کردیم. سپس ضرایب cn را به گونه ای انتخاب کردیم که نویز کوانتومی مینیمم شود. با انتخاب این حالات به عنوان ورودی تداخل سنج، نویز کوانتومی نسبت به حد کوانتومی استاندارد (SQL) دو مرتبه بزرگی کاهش مییابد.