سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با توجه به روش نوینی که توسط نویسندگان مقاله ارائه می گردد , قطعیهای ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال بدون سیم محافظ ) ) Unsheild محاسبه می شود .
اساس این روش برمبنای استفاده از مدل شعاع جذب ) ) attractive- radius استوار است . روش پیشنهادی بر روی برخی از خطوط ۴۰۰ کیلوولت ایران اعمال گردیده و تعداد قطعیهای ناشی از برخورد صاعقه در صورت حذف سیم محافظ محاسبه شده است . این نتایج با تعداد قطعیهای ناشی از رعد و برق در صورت وجود سیم محافظ مقایسه گشته و پیشنهاداتی در رابطه با حذف آن در برخی از نقاط ایران ارائه شده است .