سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدیاسر تشکری – کارشناس ارشد مواد از دانشگاه تربیت مدرس، شرکت موادکاران
حمید اسدی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه مواد، دانشگاه تربیت م
محمد چراغزاده – کارشناس ارشد مواد از دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس گروه مواد، شرکت

چکیده:

اهمیت کنترل دانه بندی در پره های توربین گازی از یک سو و کاهش هزینه های تولید از سوی دیگر منجر به تعریف این تحقیق گردید . در این بررسی اهمیت حرارت دهی قالبهای سرامیکی بردانه بندی مورد توجه قرار گرفته است . بدین منظور اثر دمای پخت قالب ونیز حرارت دهی پیش از پیشگرم قالبها بر قدرت جوانه زایی مورد بررسی قرا گرفته است . نتایج نشان می دهند که پخت قالب در دمای ١٠٠٠ درجه سامتی گراد وبه مدت حدود ٦٠ دقیقه و نیز پییشگرم قالب در دمای ٨٢٠ درجه سامتی گرادبه مدت حدود ٣٠ دقیقه برای رسیدن به نتیجه مطلوب ( مطابق با استاندار ) کفایت می کند . بررسیهای انجام گرفته به کمک SEM بر روی نمونه های قالب سرامیکی نشان می دهند که، پخت قالب در دمای ١٠٠٠ ۰ C و به مدت حدود ٦٠ دقیقه باعث نفوذ ذرات جوانه زا در کل سطح شده، در چنین شرایطی کل سطح قالب به طور فعال در جوانه زایی شرکت می کند .