سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا صانعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در فرایند شکل دهی ورقهای فلزی از طریق قالب کشش عمیق فنجانی شکل استقرار سنبه و حرکت آن در راستای ماتریس از اهمیت خاصی برخوردار می باشد بهدلیل مستهلک شدن دستگاه پرس و قالب و عدم رعایت حدود تلرانس در استقرار سنبه درهنگام ساخت، حرکت سنبه یا زاویه یا خارج از محور ماتریس انجام می شود. که باعث تولید قطعات نامرغوب خرابی قالب، تنش اضافی و پسماند در قالب و ورق می شود دراین مقاله قالب از جنس کامپوزیت پلیمری و ورق از جنس آلومینیوم برای حرکت سنبه با زاویه و خارج از محور ماتریس بصورت عددی بررسی گردید طراحی ایده آل با قالب مورد بررسی از لحاظ توزیع تنش ، تاریخ تغییر شکل و تغییرات ریزساختار مورد مقایسه قرار گرفته است نتایج حاصل از این تحقیق کمک شایانی به ساخت قالب درجهت رعایت حدود تلرانس می کند و لذا دید نوینی برای دید ساخت قالب کشش عمیق از جنس پلیمری ایجاد می کند.