سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایراندخت منصوری – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران
نادعلی بابائیان جلودار – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران
محمدعلی اسماعیلی – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی بر رشد و عملکرد سویا و مدیریت علف های هرز آزمایشی در مزرعه تحقیقات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران در سال زراعی ۷۸ و ۸۰ به اجرا درآمد آزمایش بصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد.