سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن اعتمادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چنانچه مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان بر یکدیگر منطبق نباشند.سازه نامتقارن محسوب می شود و در هنگام وقوع زلزله علاوه بر ارتعاش جانبی، متحمل ارتعاش پیچشی نیز خواهد شد.مقررات ویژه ای در آیین نامه های پیچشی برای این منظور در نظر گرفته شده است. بدین صورت که با اعمال یک لنگر پیچشی که مقدار آن برابر با حاصل ضرب برش طبق در فاصله ای به نام خروج از مرکزیت طراحی می باشد. در هر تراز برای تحلیل سازه نامتقارن منظور می گردد. نتایج تحقیقات نشان داده است که خروج از مرکزیت طراحی نه تنها به خروج از مرکزیت استاتیکی (فاصله بین مرکز و جرم سختی) بلکه به سایر مشخصات دینامیکی سیستم از قبیل زمان تناوب نسبت ابعاد پلان نسبت بسامدطبیعی پیچشی به جانبی سازه بستگی دارد.