سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین وظیفه دوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
انوش امیدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – گروه سرمایه گذاری پارت سازان

چکیده:

این تحقیق به بررسی اثر خصوصیات شرکت و ویژگیهای محیطی بر روی عملکرد استراتژیک بازاریابی صادرات شرکتهای صادر کننده کالا (صنایع غذایی) در استان خراسان می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه و بررسی های کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. نتایج نشان دهنده این است که خصوصیات ویژه شرکتهای مورد مطالعه و خصوصیات محیطی اثر معناداری روی عملکرد استراتژیک بازاریابی صادرات شرکتهای صادرکننده دارند، ولی درجه اهمیت آنها بایکدیگر متفاوت می باشد