سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نگار درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد،آبخیزداری،دانشگاه تهران
صیدنبی یوسفی – کارشناس آبخیزداری،رئیس اداره اجرا،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری،استان ایلام

چکیده:
در این مطالعه بررسی اثر خصوصیات ژنومرفولوژیکی حوزه آبخیز و نیت علیا بر میزان فرسایش بمنظور مدیریت بهتر و کارامدتر حوزه آبخیز صورت گرفت. در این راستا پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی واحدهای ژنومرفولوژیکی(کوهستان، دشت سر وپلایا) منطقه مطالعات نوع هوازدگی سازندها صورت گرفت و نقشه حساسیت به فرسایش نیز تهیه گردید.سازندهای حوزه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مساحت هر سازنده در هر واحد ژنومرفولوژیکی مشخص شد.سپس با بررسی واحدها،تیپ ها ورخساره های ژنو مورفولوژیکی و سعت این واحدها در حوزه تعیین گردید. به این ترتیب که واحد کوهستان ۹۴/۱۹درصد از مساحت حوزه و واحد دشت سر ۵/۸۱درصد از مساحت حوزه را تشکیل می دهند. در نهایت با تهیه نقشه نقشه های زمین شناسی و ژنومرفولوژی حوزه، راهکارهای عملی در زمینه کنترل رسوبات ،پایداری شیب ها و سایر اقدامات مدیریتی پیشنهد گردید.