سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی کربلایی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

افزایش تولید داخلی برنج از طریق بداشت مجدد یارپتون مستلزم استفاده از تکنیک های زراعی مناسب می شاد هر یک از عوامل با ففاکتورهای زراعی به تنهایی یا در کنار هم نقش قابلت وجه ای بر عملکرد رتون ایفا می نمایند که می بایست مورد مطالعه قرار گیرند.