سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی کوچک زاده – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشگاه صنعتی شریف
حمید صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله حاضر، با استفاده از روش المان محدود سه بعدی، اثر خواص مکانیکی و ضخامت وصله ساخته شده از ماده مرکب (Composite patch) بر ضریب شدت تنش بعنوان معیاری برای کارایی وصله بررسی شده است . برای محاسبه ضریب شدت تنش از روش اصلاح شده بسته شدن ترک استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در وصله متقارن، مطابق انتظار، پارامتر موثر در کارآیی وصله مواد مرکب با فرض ضخامت ثابت مدول الاستیسیته وصله در راستای عمود بر ترک (E1) است . با وجود این نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهد که در ترمیم نامتقارن، از
میان خواص مکانیکی وصله، علاوه بر مدول کششی راستای عمود بر ترک (E1) مدول برشی G13 نیز در ضریب شدت تنش پس از ترمیم مؤثر است . با در نظر گرفتن اثر مدول برشی G13 ، علاوه بر توجیه رفتار متفاوت وصله های مختلف در ترمیم نامتقارن، می توان کارآیی این نوع ترمیم را بهبود بخشید .