سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران
عباس سقایی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقا
پریا سلیمانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب

چکیده:

در حل مسائل کنترل کیفیت آماری جهت توصیف یک مشخصه کیفی روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها که در زمره روشهای جدید مطرح میگردد استفاده از رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل است . . این رابطه را تحت عنوان پروفایل می شناسیم . یک پروفایل می تواند یک رابطه خطی ساده، خطی چندگانه، چندجمله ای و یا غیرخطی باشد که در طول زمان کنترل می گردد . ازآنجا که عدم برقراری شرط استقلال باقیماندهها میتواند عملکرد نمودارهای کنترل را شدید اً تحت تاثیر قرار دهد در این مقاله اثرعدم برقراری یکی از مهمترین فرضیات رگرسیون خطی یعنی استقلال باقیمانده ها بر پایش پروفایل خطی ساده از طریق محاسبات نرمافزاری و شبیهسازی مورد بررسی قرارگرفته است