سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

چکیده:

پوشش های آلیاژی روی-کبالت در زمره موثرترین پوشش ها برای جایگزینی پوشش روی بر قطعات فولادی مورد استفاده در صنایع خودروسازی هستندکه با وجود مقدار کبالت کمتر از یک درصد وزنی،پوشش هایی با مقاومت به خوردگی بالا را ایجاد می نمایند. در این پژوهش، پوشش آلیاژی روی-کبالت از طریق آبکاری الکتریکی با استفاده از حمام قلیایی حاوی گلیساین ونیز بکارگیری جریان مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر دما و دانسیته جریان آبکاری بر مورفولوژی وترکیب شیمیایی پوشش ها مطالعه شد. بررسی های ریز ساختاری وترکیبی پوشش ها با استفاده ازSEMو EDS انجام شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما و دانسیته جریان آبکاری ، میزان کبالت پوشش افزایش می یابد و همچنین اندازه دانه های پوشش با افزایش دانسیته جریان ابتدا کاهش یافته اما با افزایش مجدد این پارامتر اندازهدانه های پوشش افزایش می یابد.