سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آدلی آخوندزاده – کارشناس ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
کریم زنگنه مدار – دکتری – دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
حسن بدری – کارشناس – دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
سیدمهدی قاضی میرسعید – کارشناس – دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

چکیده:

در این مقاله تأثیر دمای اعمال پیش کرنش خمشی (Md) بر روی اثر حافظه‌داری و شبه‌الاستیک یک آلیاژ حافظه‌دار با ترکیب اسمی Fe-14Mn-5Si-9Cr-5Ni، طی تعداد چرخه‌های مختلف عملیات تربیت‌کردن، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نمونه‌ها در سه محیط‌ ازت مایع، ازت مایع+هوا و هوا تحت کرنش اولیه خمشی قرار گرفتند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که با اعمال پیش کرنش در ازت مایع شرایط ایجاد فاز مارتنزیت ε مهیا شده و درنتیجه به دلیل نزدیک بودن به دمایMs اثر حافظه‌داری بالایی حاصل شده است. از طرف دیگر با تکرار چرخه‌های عملیات تربیت کردن در هر یک از سه محیط اعمال کرنش، اثر حافظه‌داری به طور قابل توجهی بهبود یافته است. سایر نتایج حاکی از کاهش اثر شبه‌الاستیک برای دماهای بالاتر تغییرشکل می‌باشد