سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فلورا حشمت پور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده علوم پایه ، تهران
هادی عادلخانی – گروه اپتیک و اسپکتروسکوپی، پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنو
مونا جانقلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده علوم پایه ، تهران

چکیده:

در این تحقیق فیلم سیلیکا ـ اکسید کبالت با استفاده از فرآیند سل ـ ژل بر روی بستر لام میکروسکوپ تهیه شد . سپس اثر دمای عملیات حرارتی بر روی طیف جذبی نمونه ها در سه دمای ۲۵ ، ۳۲۰ و ۶۰۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به استفاده از یون Co 2+ در مرحله سل، در اثر عملیات حرارتی قسمتی از گونه های Co 2+ اکسید شده و تبدیل به یون Co 3+ می شوند . این تغییر درجه اکسیداسیون موجب تغییر در میزان جذب ( اثر هیپرکرومی ) و انتقال طول موج جذب به مقادیر بیشتر ( اثر باثو کرومی ) می شود . با افزایش دمای عملیات حرارتی اثرات هیپرکرومی و باثوکرومی بیشتری در طیف های جذبیuv-vis مشاهده گردید . نتایج XRDنمونهتائید کننده تغییرات درجه اکسیداسیون Co 2+ به Co 3+ به واسطه عملیات حرارتی می باشد .