سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین حسن نژاد – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استاد یار خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علی شانقی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دکتری مهندسی مواد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله عوامل موثر در تشکیل پوششهای نانو اکسید سدیم به روش سل-ژل برروی آلیاژهای آلومینیوم بررسی و همچنین خواص ساختاری و خوردگی آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMآنالیز XRDو نمودارهای پلاریزاسیون دینامیکی بررسی شد.با بررسی هایی که برروی نقش دمای عملیات حرارتی بر روی میکروساختار و مقاومت بخوردگی پوششهای اکسید سریم انجام شد مشاهده شد که بهترین مقاومت به خوردگی پوشش اکسید سریم هنگامی بدست می آید که عملیات حرارتی در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد انجام شده باشد.بر طبق نتایج حاصل پوششهای عملیات حرارتی شده در این دما دارای ساختار آمورف میباشد و با افزایش دمای عملیات حرارتی از ۳۰۰ به ۴۰۰ و بالاتر پوششهای اکسید سریم کریستاله شده که دارای مقاومت به خوردگی پایین تری میباشد.با انجام فرایند آماده سازی ویژه قبل از اعمال فرایند پوشش دهی مشاهده میشود که میزان ناحیه رویین شدن گسترش زیادی پیذا کرده و همچنین مقادیر پتانسیل حفره دار شدن به سمت مقادیر مثبت تر شیفت پیدا کرده است که نشانگر افزایش مقاومت به خوردگی حفره دار شدن این پوششها با انجام فرایند آماده سازی نمونه ها میباشد.