سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

موسی یونسی – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز
مهدی جاویدی – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
حمیدرضا فولادفر – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم بحرالعلوم – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

خاکستر استخوان از سوزاندن استخوان گاو در محدوده دمایی ۴۵۰-۳۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ دقیقه تولید شد. این ماده سیاه رنگ در دماهای ۹۰۰،۷۰۰،۸۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد برای تولید هیدروکسی آپاتیت به مدت ۹۰ دقیقه در معرض هوا حرارت داده شد. آنالیز ترکیبی مادون قرمز (FTIR) بر روی پودرهای تولیدی در این دماها انجام شد. همچنین آنالیز تفرق اشعه ایکس بر روی نمونه های تولید در دمای مختلف به منظور بررسی اثر دما بر خواص ساختاری ماده تولیدی انجام شد. نشان داد پودر حاصله هیدروکسی آپاتیت می باشد. آنالیز ترکیبی طیف سنجی مادون قرمز بر روی این پودرها نشان داد که پودر تولیدی در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد عاری از هر گونه ترکیب آلی می باشد. نتایج آنالیز پراش رتو ایکس همچنین نشان داد که پودر تولیدی در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد هیدروکسی آپاتیت می باشد. هیدروکسی آپاتیت تولید شده تا دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد از لحاظ ساختاری پایدار می باشد و دانسیته پودر هیدروکسی آپاتیت تولید شده در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد ۳٫۱۸۷ گرم بر سانتی گراد مکعب می باشد.