سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی متالور
جعفر راثی زاده غنی – استادیار پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
حمید رضا قاسمی منفرد راد – دانشیار پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

در میان روشهای مختلف سخت کردن سطوح فلزات، نیتروژن دهی یونی یا پلاسمایی به عنوان یکی از جدیدترین روشهای ترموشیمیایی موثر به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می شود . در این پژوهش اثر عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی بر سختی و ضخامت لایه نیتریده در فولاد ۳۱CrV3 مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور نمونه ها با استفاده از یک دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی تحت اتمسفر گازی حاوی , %٢٥ N2+ %٧٥ H2 در دماهای ٤٥٠ ,٤٠٠ و ٥٠٠ درجه سانتیگراد و به مدت ٦ ساعت تحت عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی قرار گرفتند . کلیه نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی , (SEM) میکرو سختی سنج و دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج XRD نشان می دهد که در سطح کلیه نمونه ها لایه ترکیبی تشکیل شده است با این تفاوت که با افزایش دمای نیتروژن دهی به تدریج فاز ε حذف شده و لایه نیتریده تنها از فاز َγتشکیل شده است . سختی سطح کلیه نمونه ها با انجام عملیات نیتروژن دهی افزایش یافت به طوریکهبیشترین سختی در دمای ٤٥٠ درجه سانتیگراد مشاهده گردید . همچنین با افزایش دمای نیتروژن دهی ضخامت لایه ترکیبی افزایش یافت .