سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا میرزایی فر – دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود شاکری – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی صدیقی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش المان محدود غیر خطی رفتار شبه الاستیسیته پوسته های استانه ای شکل از جنس آلیاژ حافظه دار تحلیل شده وتاثیر تغییر دما بر این رفتار مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات اساسی بر پایه پدیده شناسی ماکروسکوپی و مدل بوید-لاگوداس معرفی شده و تانسورهای سختی و مدول حرارتی مماسی استخراج شده اند. با استفاده از الگوریتم نگاشت بازگشتی و روش المان محدود غیر خطی مرحله ای معادلات حاکم بدست آورده شده اند. با در نظر گرفتن پوسته تحت سیکل بارگذاری و باربرداری مکانیکی در دماهای مختلف ، اثر تغییر دما بر رفتار مکانیکی پوسته بررسی شده است.