سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید واعظ زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم
سمیه ثابت نژاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم

چکیده:

مکانیسم رشد نانوتیوبهای کربنی به ارتعاشات فونون وابسته است . افزایش اینرسی تیوبها باعث کاهش ارتعاشات ف ونون می شود . افزایش دمـا در طـول رشد تیوبها، می تواند تا حدی ارتعاشات فونون را اصلاح کند و رفتار رشد را تغییر دهد . در اینجا با به کار بردن معادله رشد نانوتیوبها و تغییـرات دمـا، رفتار رشد تیوبها به صورت نظری بررسی شده است . در این مقاله با مطالعه حالتهای متفاوت دما بر روی رشد نانوتیوبهای کربنی، رفتار رشـد بررسـی شده است . نتیجه این بررسی نشان داد که تغییرات دما نمیتواند رشد نانوتیوبها را بهینه کند ، بلکه فقط رفتار رشد را تغییر میدهد