سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تورج عبادزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی- پژوهشکده سرامیک
ابراهیم قاسمی –
علیرضا آقائی –

چکیده:

در مقاله حاضر، ساخت کامپوزیت مولایت- زیرکونیا از طریق زینتر واکنشی بین مواد اولیه زیرکن (ZrSiO4) و آلومینا (Al2O3) مورد بررسی قرار گرفت. محصول واکنش کامل، شامل فازهای مولایت (۳Al2O3.2SiO2) و زیر کونیا (ZrO2) است. در این تحقیق روند پیشرفت واکنش با دما، تاثیر آن بر روند زینتر شدن و ریز ساختار نهایی بررسی شد. نتایج اندازه گیری های چگالی و الگوهای پراش اشعه ایکس نشان داد که تا دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد تقریبا هیچ واکنشی رخ نمی دهد ولی چگالی، در اثر زینتر شدن افزایش می یابد. همچنین آشکار گردید که بخش عمده ای از واکنش بین دمای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد ماده زیرکن، تقریبا بطور کامل تجزیه می شود ولی بخشی از آلومینا واکنش نکرده باقی می ماند.