سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین پزشگی مدرس – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
حمیرا امیرخانی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستا آزاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
رضا اجتهادی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش ضریب خود نفوذی مولکول های آب در دماهای مختلف با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. در این مجموعه شبیه سازی ها از میدان نیروی OPLS_AA و مدل آب SPC برای انجام شبیه سازی های دینامیک مولکولی در محدوده دمایی ۲۷۰ تا ۳۷۰ درجه کلوین با فواصل دمایی ۵ کلوین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده با مقادیر تجربی موجود در مراجع مقایسه شده و انطباق نسبتا خوبی بین نتایج بدست آمده و مقادیر آزمایشگاهی مشاهده شد.