سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی سمسارزاده – دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر،تهران
محمدرضا کلائی – دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر،تهران
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، تهران

چکیده:

از جمله عوامل فرایندی مهم در کنترل خواص نهایی پلیمر بدست آمده در راکتور های ناپیوسته دما م یباشد. یکی از روشهای معمول کنترل خواص پلیمر نهایی استفاده از مدلسازی در واکن شها م یباشد. هرچند مدلسازی های زیادی برای پلیمریزاسیون رادیکالی آزاد پیشنهاد شده است، در این بین مدل ممان ارائه شده و تعاریف متوسط عددی و وزنی دانسیته شاخه ای شدن بدست آمده از روش ممان به خوبی قادر به بیان شاخ های شدن پلی وینیل استات است.