سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدیه حسین پور – کارخانه نورد شرکت صنایع مس مشهد باهنر کرمان
سید رضا علوی –
حمیدرضا گل آقایی –

چکیده:

تحقیق حاضر پژوهشی علمی – صنعتی است و به مطالعه تاثیر دما و زمان آنیل بر رفتار تبلور مجدد ورقهای برنجی ۳۰-۷۰ می پردازد. شرایط آنیل مطابق شرایط صنعتی طراحی و کوره مورد استفاده بر اساس کوره های نوع Batch صنایع مس شهید باهنر مدل سازی گردیده است. مطالعات در شرایط غیر ایزو ترمال بر اساس شیب دمایی کوره صنعتی انجام گرفته است. نمونه ها از روق های برنجی ۳۰-۷۰ یا ضخامت ۲/۵ میلیمتر انتخاب گردیده اند. رفتارتبلور مجدد نمونه ها در دماهای بین ۳۰ درجه سانتیگراد تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد در زمان های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. دمای تبلور مجدد این آلیاژ بر اساس افت شدید و ناگهانی سختی تعیین گردید. تاثیر دما و زمان آنیل بر رفتار تبلور مجدد و خواص مکانیکی نمونه ها بررسی شد، بطوریکه افزایش حدودا ۱۰ درجه سانتیگراد دما معادل دو برابر شدن زمان آنیل میباشد. اندازه دانه ها به روش آنالیز تصویری و سختی آنها به روش سختی سنجی ویکرز اندازه گیری گردید. پژوهش اخیر روشی نوین برای کنترل و بهبود خواص مکانیکی محصولات نوردی بشمار میرود و گامی موثر برای جلوگیری از تولید محصولات نا منطبق می باشد.