سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عباسزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی، دانشگاه باهنر کرمان
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه تهران
امید گل محله – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

مزین فولادهای فنر مبتنی بر توانایی تغییر شکل الاستیک بالای آنها بوده که در اثر آن فولاد تا محدوده مشخصی در اثر بارگذاری و باربرداری بدون تغییر شکل پلاستیک باقی می ماند. خواص فولادهای فنر به میزان درصد کربن، عناصر آلیاژی مانند منگنز، کروم، مولیبدن و وانادیوم و نوع عملیات حرارتی مربوطه واسته است. در تحقیق حاضر عملیات آستنیته کردن نمونه ها در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد به مدت زمان ۱۰ دقیقه در کوره حمام نمک انجام پذیرفت و سپس در دماهای ۲۸۸، ۲۵، ۳۶۰ و ۳۹۰ درجه سانتیگراد در مدت زمان های مختلف در کوره حمام نمک کوئنچ گردیدند. بررسی روند تشکیل بینیت توسط سختی سنجی و همچنین بررسی ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد. نتایج نشان می دهد که نرخ تشکیل بینیت پارامتری وابسته به دما و زمان می باشد که با افزایش دما تشکیل بینیت با نرخ بیشتر و در زمان های کمتری آغاز می گردد.