سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزنگ جاهدی – مرکز تحقیقات شکاورزی همدان
ناصر خدابنده – دانشگاه تهران
حشمت الله پوردوایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

این طرح با هدف تعیین مناسبترین و مطلوبترین درو آبیاری جهت استفاده بهینه از آب برای تولدی مطلوب سویا و مقایسه اثر تیمارها بر عملکرد اجزا دو رقم منسابم نطقه به اجرا درآ»ده است دور آبیاری در سه سطح ۵، ۱۰، ۱۵، روز یکبار و رفعهای مورد استفاد هرقم هارکو و ویلیامز بوده است جهت حذف میزان آب آبیاری قبل از انجام طرح با استفاده از فرمول های تجربی و نرم افزار cropwat نیاز آبی سویا با شرایط آب و هوایی کرج تعیین و به کلیه پلان ها بر اساس تعداد دفعات آبیاری میزان آب مورد نیازش محاسبه و از طریق پارشال علوم داده شد.