سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ثاراله عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا تقوی زنوز – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی اثر پارامترهای ورودی طراحی توربوماشین ها بر شکل هندسی پره ها و عملکرد آیرودینامیکی آنها، به بهینه سازی و عملکرد مطلوب توربوماشین کمک می کند. یکی از پارامترهای مهم طراحی توربوماشینها دور محور می باشد. این پارامتر از این لحاظ حائز اهمیت است که تاثیر زیادی بر روی پارامترهای عملکردی از قبیل بازده، ضریب پخش ، نسبت فشار،زوایای نصب و انحراف پره، میزان پیچش شکل هندسی پره ها دارد.دور محور نامناسب موجب کاهش راندمان،افزایش افتهای موجود و شکل هندسی نامطلوب پره ها می گردد.در این مقاله به بررسی اثر دور محور بر هندسه پره و سایر پارامترهای عملکردی یک توربوماشین پرداخته می شود. بدین منظور ۴ حالت مختلف برای دور محور یک فن دو طبقه در نظر گرفته شده و در این چهار حالت، فن از لحاظ آیرودینامیکی طراحی و شکل هندسی پره های آن استخراج می شود. طراحی فن بر مبنای حل معادله اندازه حرکت در تصویر صفحه S2 با استفاده از روش انحنای خطوط جریان می باشد و از طریق روابط هندسی شکل پره های روتور و استاتور بدست می آید.