سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ابوالقاسمی – دانشگاه تهران-دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی
معصومه حاجی کریمیان – دانشگاه تهران-دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی

چکیده:

بررسی زمان جداسازی دو فاز از یکدیگردر فرآیندهای استخراج مایعمایع با دستگاه میکسرستلر بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا بر مبنای زمان جداسازی، می توان طول ستلر و میکسر مناسب را انتخاب نمود که اینها ازجمله پارامترهای مهم طراحی یک میکسرستلر خواهد ب ود به طوریکه هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ طراحی حائز اهمیت می باشد.
در این تحقیق به منظور بررسی اثر دور همزن بر روی زمان جداسازی آزمایشات متعددی در نسبتهای حجمی مختلف فاز پراکنده به فاز پیوسته انجام گردیده است . در این آزمایشات از سیستم شیمیایی استا ندارد تولوئن / آب استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان می دهد که: – در یک نسبت حجمی ثابت با افزایش دور همزن زمان جداسازی افزایش می یابد و بعد از یک دور خاص، زمان جداسازی مستقل از دور همزن خواهد شد. – با افزایش نسبت حجمی فاز پراکنده به پیوسته، زمان جداسازی افزایش می یابد.