سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه تهران
حسین آذرنیوند – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده:

تأثیر عامل زمان بر میزان قوه نامیه و جوانه زنی بذور گیاهان مرتعی از مهمترین مواردی است که جهت انبار بذور و استفاده از آنها در آینده باید مورد توجه قرار بگیرد. از طرفی آگاهی از گیاهانی که دارای مقاومت نسبت به شوری می باشند، لازمه مدیریت اکوسیستم های مناطق خشک است کشت گیاهان هالوفیت در اراضی شور به منظور بهره برداری مناسب از این اراضی مورد بررسی چند ساله می باشد و با وجود وسعت زیاد اراضی شور در سطح کشور، کشت گیاهان شور پسند که دارای ارزش علوفه ای هستند، امری ضروری است. Artemisia fragronswilld و Artemisia spicigera به لحاظ دارا بودن دو فاکتور مهم شور پسند بودن و دارا بودن ارزش علوفه ای، مورد بررسی قرار گرفتند. بذور این دو گونه از منطقه روستای خواجه واقع در جاده تبریز- اهر جمع آوری شد. جوانه زنی این دو گونه در ۵ تیمار EC=0, EC=40, EC=8, EC=16, EC=20 و با سه تکرار در درجه حرارت ۲۵ در داخل ژرمیناتور بررسی شد. نتایج نشان می دهد که هر دو گونه قوه نامیه، با گذشت زمان افزوده شده و در گونه Artemisia spicigera نسبت به Artemisia fragranseilld بیشتر است. در کل با افزایش شوری میزان جوانه زنی کاهش می یابد. در میزان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، اثر متقابل بین گونه و غلظت در سطح ۰/۱ معنی دار است.