سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحیل شاهورانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی برقعی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مرکز تحقیقات بیو شیمی و محیط زیست، دانشگاه
فرشته نعیم‌پور –

چکیده:

در این مقالهMBBR تک مرحله ای و MBBRدو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته اند . بیوفیلم بر رویحاملهایی به شکل استوانه های مواج به طول متوسط ١ سانتیمتر با دانسیتة ۳ ٠/٩٥ gr/cm (کمتر از دانسیتة آ ب) از جنس پلی اتیلن که توسط جریان هوا درون بیورآک تورها معلق می باشند،رشد کرده است. آزمایشات روی بیورآکتورها با دو غلظت متفاوتCOD در زمان ماند ٢٤ ساعت و دمای۲۵° Cانجام شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت . مقایسة نتایج نشان می دهد اگرچه راندمان هردو بیورآکتور نزدیک بهم می باشند. بیورآکتور دومرحله ای از سرعت تصفیة بالاتری برخوردار است .