سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ایزدی – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانش
سیدمجتبی زبرجد – استادیار
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار
محمد رضایی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

نانوکامپوزیت ها کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف مانند هوافضا ، خودروسازی و بسته بندی دارند در میان نانوکامپوزیت ها Al/Sic به دلیل دارا بودن همزمان خواص مطلوب الومینیم و SiC از اهمیت ویژه ای برخوردار است اگرچه در حال حاضر نانوکامپوزیت Al/SiC موضوع تحقیق های زیادی است اما توجه کمتری به خواص فیزیکی و به ویژه پایداری ابعادی ان شده است به همین خاطر در پژوهش حاضر پایداری ابعادی از طریق اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی بررسی شده است برای ساخت نمونه ها پودرهای الومینیم و نانو SiC با هم مخلوط شدند نمونه های کامپوزیت با درصدهای حجمی مختلف SiC صفر و ۱، ۱٫۵ ، ۲٫۵ ، ۵ و ۷بااستفاده از روش متالورژی پودر و زینتر در اتمسفر محافظ گاز ارگون ساخته شدند. به منظور بررسی چگونگی پراکندگی ذرات در زمینه از میکروسکوپ SEM استفاده شد.