سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا زندیه – کارشناس ارشد خاک و پی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدشهاب الدین یثربی – دانشیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهرزاد مرتضایی – دانشجوی دکتری شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

رسوبات ماسه ای از مهمترین رسوبات محیط های کویری هستند که دارای پراکندگی زیادی در نقاط مختلف جهان می باشند. یکی از راههای تثبیت این گونه بسترها استفاده از پلیمرهای شیمیایی است که دارای تنوع بسیار و موارد کاربردی فراوان می باشند. خاکهای ماسه ای در دو حالت طبیعی و اشباح دارای مقاومت کمی هستند. همچنین از پراکندگی زیادی در نقاط مختلف جهان برخوردارند، که این مساله بر اهمیت این تحقیق می افزاید و با استفاده از نتایج این تحقیق در مناطق دارای خاکهای مشابه، می توان قابلیت بهره برداری ایجاد کرد. درکشورهای مختلف از مواد پلیمری برای جاده سازی و کنترل گرد و غبار حاصل از عبور وسایل نقلیه استفاده می گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر پلیمرها بر مقاومت فشاری تک محوری ماسه بادی می باشد. خاک مورد استفاده در این تحقیق، ماسه بادی اطراف گرمسار است. از آنجای که ماسه بادی خاصیت تراکم پذیری ندارد، ابتدا یک سری آزمایشات تراکم در قالب تک محوری انجام شد تا وضعیت بهینه منحنی تراکم خاک بدست آید. سپس با افزودن هفت درصد مختلف دو نوع پلیمر به صورت جداگانه به خاک، مقاومت فشاری تک محوری نمونه ها در حت خشکو تر بدستآمد و با نمونه کنترل مقایسه گردید.