سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا برجسته – بخش تحقیقات افات و بیماری های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان شاهرود
حمیدر رحیمیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تداخل علف های هرز روی خصوصیات رشدی سورگوم آزمایشی در سال زراعی ۷۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد.