سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عبدالرحمانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
متین پروری – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این بررسی پودرهای پروسکایتی LaMnO3 با استفاده از دو روش sol-gel و pechini تهیه شدند که روش sol-gel در حضور اسید سیتریک و روش pechini بر اساس پلی استر شدن بین اسید سیتریک و اتیلن گلیکول می باشند . خصوصیات ساختاری و مورفولوژی این پروسکایت ها توسط XRD ، BET ، SEM و فعالیت کاتالیستی شان در یک بستر کاتالیستی در محدوده دمائیC˚ ۸۰۰-۲۰۰ و در حضور گاز متان و اکسیژن بررسی شد . طیف های XRD نشان می دهد که در دو حالت روش تهیه ، فاز پروسکایتی خالص تشکیل شده است. نتایج BET و تست راکتوری نشان می دهند که بیشترین سطح مخصوص و بیشترین فعالیت برای احتراق کاتالیستی متان مربوط به پروسکایت تهیه شده به روش pechini بطوریکه در دمای . می باشد ۷۰۰ درجه سانتیگراد این کاتالیست متان را بطور کامل به دی اکسید کربن تبدیل می کند در حالیکه پروسکایت تهیه شده به روش sol-gel این تبدیل را در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد انجام می دهد.