سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منظر محمدی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مه لقا قربانلی – عضو هیات علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
غلامرضا علی زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

روی (Zinc) به عنوان یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان نقش مهمی در برخی از فرآیندهای متابولیکی مانند فعالسازی آنزیمها، سنتز پروتئین ها و متابولیسم قندها و چربی ها ایفاء می کند . مشابه سایر فلزات عناصر سنگین، غلظت های بالای این عنصر در خاک موجب اثرات سمیت ناشی از تنش از جمله کلروز برگ ، اختلال در متابولیسم گیاهان ، کاهش رشد و نمو ریشه و اندام هوایی گیاه می شوددر این پژوهش اثر غلظت های مختلف روی بر جوانه زنی و برخی پارامترهای رشد در گیاه کرفس وحشی مورد بررسی قرار گرفته است .