سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بیتا اسکویی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سر الله گانشی – دانشگاه علوم کشاورزی گرگران
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

خشکی یکی از مهمترین عومل محدود کننده تولید گندم در نواحی خشک و نیمه خشک می باشد این مطالعه به منظور تعیین اثرات رژیم رطوبتی بعد از گلدهی بر روابط آبی و انتقال مجدد مواد در گندم انجام شد. ارقام گندم شامل تجن زاگرس و خزر یک و رژیم های رطوبتی شامل ۳۰، ۶۰ و ۸۰ درصد تخلیه رطوبت نسبت به ظرفیت گلدانی بودند که پس از گرده افشانی اعمال شدند آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.