سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین بیگی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله اثرات زبری سطح و نوع آن روی انتقال حرارت و افت فشار در لوله ها با سطح مقطع مدور و همچنین کانال ها بررسی شده است. مطالعات در زمینه جابجایی آزاد و همچنین در لوله ها در مقیاس میکرو و میکرو کانال ها صورت گرفته است. در کارهای انجام شده سیال کاری (Working Fluid) هوا و آب می باشد. زبری سطح بصورت تصادفی و منظم در سطح ایجاد شده است و شبیه سازی ها بافرض جریان غیرقابل تراکم (Incompressible flow) و جریان کاملا توسعه یافته (Fully developed) انجام شده است. در محاسبات صورت گرفته اثر افزایش (C=f.Re ) Poiseuille برای همه ساختارها و انواع زبری تعیین شده است.