سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم ششمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
آزاده بابابب موارم کلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
حمیدرضا آقابزرگ – پژوهشگاه صنعت نفت
راضیه بنکدار سخی – موسسه آموزشی عالی سناگستر

چکیده:

در این کار تحقیقاتی سنتز درشت ساختار کروی تیتانیم سییلیکالات – ۱ (TS-1) با استفاده قالب گیری آلی تتراپیل آمونیم هیدروکسید (TPAOH) و رزین تبادل آنیون با پایه پلی استایون به عنوان درشت قالب گیری گزراش شده است . سنتز بر اساس خود پیوندی بین رزین تبادل آنیون و محلول سنتز انجام شده است . این سنتز به ترتیب شامل ۴ مرحله که به ترتیب آب کافت ، بلوری شدن ، جداسازی و کلسینه کردن است . از میان پارمترهای زمان ، دما ، PH، نوع رزین و بررسی رشد بلور در محیط سنتز در این مقاله تنها زمان آب کافت و زمان کلسینه کردن ارائه شده است . نمونه های بدست آمده به وسیلی روش های پراش پرتو ، طیف سنجیشناسایی شد .