سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعباس اکبری – مجتمع آموزشی عالی ابوریحان
عبدالله قاسمی پیربلوطی –
محمد شاهوردی – مجتمع آموزشی عالی ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان های مخلتف برداشت بر برخی خصوصیات کیفی بذور ارقام سویا آزمایشی در سال ۱۳۷۹ در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزشیع الی ابوریحان دانشگاه تهران انجامشد. فاکتورهای مورد بررسی شامل پنج زمان مختلف برداشت در مراحل رشد زایشی سویا عبارت ازشروع رشد دانه ها، شکل گیری دانه ها در غلاف، غلاف ها دارای دانه هایی سبز با حداکثر اندازه زرد شدن غلاف ها مصادف با رسیدن فیزیولوژیکی و قهوه ای شدن غلاف ها مصادف با رسیدنی تکنولوژیکی بودند.