سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم کشیری – گروه فیزیک ، دانشگاه گیلان، رشت
اسفندیار رجایی – گروه فیزیک ، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

با حل معادلات آهنگ لیزر نقطه کوانتومی InGaAs/GaAs خودسامانی به روش رانگ-کوتا مرتبه چهارم اثر زمان واهلش، ضریب پوشش نقاط کوانتومی و طول کاواک را بر بیشینه توان خروجی بررسی کرده و نشان می دهیم که کاهش زمان واهلش و افزایش طول کاواک، بیشینه توان خروجی را افزایش می دهد. همچنین افزایش پوشش نقاط کوانتومی بیشینه توان خروجی را افزایش می دهد. ملاحظه می کنیم که پوشش آستانه ای برای شروع لیزردهی ضروری است. همچنین طول کاواک بهینه و ضریب پوشش نقاط کوانتومی بهینه برای بهبود عملکرد لیزر نقطه کوانتومی مورد نیاز است.