سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر سیف الدینی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
احمدعلی آماده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
علی محمد هادیان – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق برای ساخت ماهیچه های سرامیکی مورد استفاده در ریخته گری پره های توربین از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل از مخلوط سیلیس آمورف و زیرکن ( بعنوان پودر سرامیکی ) و یک بایندر آلی ( چسب ) استفاده شد ه است، پس از مخلوط کردن پودر سرامیکی و بایندر ( به نسبت های ۸۵ به ۱۵ درصد وزنی ) در درجه حرارت مناسب ) ۱۵۰ درجه سانتیگراد ) ، نمونه های استاندارد به ابعاد ۳×۴×۴۵ میلیمتر بروش قالبگیری تزریقی تهیه شدند . نمونه ها پس از عملیات بایندر زدایی در درجه حرارت ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت زمان ۴ ساعت زینتر شدند . برای آنالیز فازی از پراش اشعه ایکس XRD وآنالیز ساختاری از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده گردید . پس از تعیین شرایط بهینه زینترینگ، تاثیر زیرکن بر خواص ماهیچه های سرامیکی بررسی و ترکیب بهینه ماهیچه های پایه سیلیسی ( سیلیسی – زیرکنی ) با توجه به خواص مورد نیاز، % ۷۰ سیلیس آمورف و % ۳۰ زیرکن تعیین گردید