سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید راستگو – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گیلان
فرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گیلان

چکیده:

درکارپیشرو ما فیلم نازک نانومتخلخل استفاده از روش غوطه وری سل-ژل لایه نشانی کردیم. اثر سه سرعت غوطه وری مختلف ۳۵mm/min، ۸۵و ۱۱۰بر تخلخل و ثوابت اپتیکی را مورد بررسی قرار گرفت.پس از ۱۰ بار لایه نشانی به فواصل ۱ دقیقه ای در رطوبت بین ۴۶ تا درصد، فیلم به مدت ۱ ساعت در دمای ۱۰۰ درجه خشک گردید و سپس با استفاده از روش شیمیایی سورفاکتانت از فیلم خارج گردید. ابتدا طیف تراگسیل فیلم بوسیله طیف سنج امواج مرئی- فرابف (UV-Visible) ثبت گردید. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نامقید (PUMA ضریب شکست محاسبه شد. فیلم ها شفافیت بالاو ضریب شکست پایینی از خود نشان می دهند. ضخامت فیلم با افزایش سرعت غوطه وری افزایش می یابد.