سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

انسیه گنجی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز، وا
علی فاضلی – دانشگاه تهران
حمیدرضا خاکدامن – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز، واحد شبیه سازی و
محمدرضا مسعودی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز، واحد شبیه سازی و

چکیده:

انتقال حرارت از پدیده های بسیار مهم در راکتورهای دوغابی جهت مدلسازی, طراحی ادوات حرارتی و افزایش مقیاس می باشد . جهت مطالعه ضریب انتقال حرارت موضعی در راکتور دوغابی ، ستونی به قطرcm ٣٠ و ارتفاع ٣متر جهت دستیابی به رژیم جریان راکتورهای صنعتی، طراحی و ساخته شد . در آزمایشات انجام شده ، پودر سیلیس با قطر متوسط ۵۰ میکرون ب ه عنوان فاز جامد بکار رفت که به لحاظ اندازه مشابه با کاتالیست فرآیند فیشر تروپش میباشد، از پارافین به عنوان فاز مایع و از هوا به عنوان فاز گاز استفاده گردید . همچنین یک پروب حرارتی مخصوص برای اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جابجایی از طریق منبع حرارتی الکتریک ی و ترموکوپلهای اندازه گیری دمای سطح و دمای سیال تعبیه گردید . به کمک این پروب ضریب انتقال حرارت در راکتور اندازه گیری شد و تاثیر پارامترهای سرعت ظاهری گاز و غلظت جامد بر روی آن مورد مطالعه قرار گرفت . در تمام آزمایشها نسبت ارتفاع فاز دوغابی به قطر برابر ۴ د ر نظر گرفته شده است . نتایج آزمایشات نشان می دهدکه با افزایش سرعت گاز ، ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد و همچنین افزایش غلظت جامد در دوغاب موجب افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی می شود.