سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خانجانی – دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مجید میراب بالو – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تهران
پریسا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

سنک Lygus rugulipennis Popp یکی از عوامل مهم ریزش گل در مزارع یونجه بذی است. این آفت بسیار پلی فاژ بوده و دارای ۴۳۲ میزبان شناخته شده در یکصد خانواده گیاهی می باشد (هلوپین و واریس، ۱۹۹۱) ولی در بین گیاهان میزبان یونجه را ترجیح می دهد و از همه مراحل رویشی و زایشیغنچه، گل، بذور و تازه و حتی خشک آن تغذیه می کند ولی مرحله گل را ترجیح میدهد به همین دلیل به آن سن گلخوار می گویند (خانجانی، ۱۳۸۴) . ریزش گل به حدی است که از مجموعه گل فقط محور گل باقی می ماند (خانجانی و کلافچی ریال ۱۳۸۲) . خسارت آفت در مزارع یونجه تا ۸۰ درصد می رسد. این حشره زمستان را به صورت حشره کامل در داخل بقایای گیاهی، زیر پوستک درختان حاشیه و نزدیک مزرعه سپری می کند. طول دوره سرما بسیار موثر در زنده ماندن سنهای نر و ماده زمستانگذران می باشد. بدین منظور اثر طول دوره سرما در دو شرایط آزماشگاه و مزرعه روی بقای آفت بررسی گردید.