سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن ایمانیه – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
بیژن افتخاری یکتا – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
واهاک مارقوسیان – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
قاسم کاوه ای – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

ویژگی منحصر به فرد شیشه سرامیک های خانواده لیتیم – آلومینو سیلیکات که حاوی مقادیر جزئی عناصر کمیاب هستند ، قابلیت رسوب دهی فاز بلور ین در مناطق مورد نظر و از پیش تعیین شده به کمک پرتوهای پر انرژ ی می باشد . ذرات نقره در شیشه ها ی سیستم LiO2-Al2O3-SiO2 نقش جوانه زا را برای تبلور متاسیلیکات لیتیم ) ) Li2SiO3 ایفاء می نماید . به منظور تسهیل قابلیت تبلور بلورک های نقره در شیشه های مذکور نقش اکسیدهای سریم ، قلع و آنتیموان در احیای نقره با استفاده از پرتو ها یایکس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که حضور عناصر مذک ور موجب بهبود قابلیت تبلور ۷۱۱ºCبه۵۸۷ºC کاهش یابد . همچنین مشخص گردید که افزایش انرژی پرتوهای تابشی ایکس از ۱۵۰ به ۲۴۰۰ وات نه تنها موجب افزایش شدت پیک تبلور بلکه کاهش دمای تبلور نیز می گردد . در این پژوهش از روش های ( DTA),(XRF) ,(XRD ( و ) SEM استفاده شده است.