سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا اسدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
محمد کریم معتمد – استادیار دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
تیمور رضوی پور – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ارقام اصلاح شده برنج به سطوح مختلف شوری آب آبیاری ۰، ۲، ۴ و ۶ دسی زیمنس بر متر، این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو عامل ارقام مختلف برنج و سطوح مختلف شوری آب در ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور- آمل و در شرایط گلخانه به اجرا در آمد . نشاها در گلدان هایی به قطر و عمق ۲۵ سانتی متر که قبلا از خاک زراعی محل پر شده بود، نشا شدند . نتایج نشان داد شوری بر عملکرد و صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، در صد دانه پر و خالی در خوشه، تعداد خوشه ها، وزن صد دانه و طول خوشه اثر منفی ولی باعث افزایش تعداد کل پنجه شده است . صفت تعداد دانه در خوشه بیشترین و صفات وزن صد دانه، درصد باروی و ارتفاع گیاه کمترین حساست را نسبت به شوری آب آبیاری دارا بودند. میزان همبستگی بین عملکرد و اجزای آن در سطوح مختلف شوری متغیر است.