سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمداقبال قبادی – دانشجوی دکترای مجتمع آموزش عالی کشاروزی و منابع طبیعی رامین
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار مجتمع آموزش عالی کشاروزی و منابع طبیعی رامین
حبیب اله نادیان – استادیار مجتمع آموزش عالی کشاروزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – فتحی

چکیده:

آب اضافی در خاک (ماندابی) به دلایل متعددی از جمله بارندگی زیاد، شیب کم خاک، رسی بودن خاک، بالا بودن سطح سفره آب زیر زمینی، تهیه نامناسب زمین و نداشتن زهکش مناسب اتفاق می افتد. در این حالت آب در محیط ریشه گیاه در حد اشباء بوده و تغییرات گاز بین خاک و هوا کاهش می یابد، چون انتشار گاز در آب ۱۰۰۰۰ برابر افت می کند. اکسیژن در خاک به سرعت تخلیه شده وخاک ممکن است در عرض چند ساعت به صورت هیپوکسیا و یا آنوکسیا در می اید، یعنی در ریشه گیاه نمی تواند اکسیژن مورد نیاز برای تنفس خود دریافت کند که منجر به کاهش انرژی در ریشه و در نتیجه کاهش جذب و انتقال آب و مواد غذایی از طریق ریشه ها می شود. ارقام گندم نیز دارای حساسیت های متفاوتی به آب ماندگی هستند و ممکن است در مراحل رشد و نمو بر عملکرد دانه ارقام گندم بود.