سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین زاده قاسم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
پری ابرقویی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و پروتئین گندم پیشتاز آزمایشی در مزرعه هنرستان کشاورزی رفسنجان در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شد. زمان و مراحل کوددهی (A) به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل کوددهی در مرحله کاشت و پنجه زنی (A1) ، کوددهی در مرحله کاشت و پنجه زنی و گل دهی (A2) و کوددهی در مرحله کاشت و پنجه زنی و ساقه دهی و گل دهی (A3) و مقدار نیتروژن (B) به عنوان عامل فرعی در چهار سطح ۷۵-۱۰۰-۱۲۵-۱۵۰ در نظر گرفته شد . صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، عملکرد دانه و اجزا آن، درصد پروتئین دانه و شاخص برداشت مورد بررسی قرار گرفتند. وزن هزار دانه- تعداد سنبله در متر مربع تعداد سنبلچه در سنبله ، درصد پروتئین دانه و عملکرد دانه به طور معنی داری با مصرف مقادیر بیشتر کود نیتروژن افزایش یافتند . اما شاخص برداشت با افزایش مقدار نیتروژن کاهش یافت حداکثر عملکرد میزان پروتئین دانه در تیمار A3B4 حاصل گردید و رقم A2B1 دارای بالاترین مقدار وزن هزار دانه بود.