سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فاطمه بیدرنامنی – عضو هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:
اسانسها ترکیبات مناسبی به عنوان جایگزین ترکیبات شیمیایی میباشند. سوسک چهار نقطه ای حبوبات از آفات انباری میباشد که خسارت زیادی به محصولات انباری وارد میآورد. در این تحقیق به بررسی اثر حشره کشی اسانس سه گیاه زینتی شامل : رزماری Rosmarinus officinalis L. ، مریم گلی Salvia officinalis L و اسطوخودوس Lavandula angustifolia Mill پرداخته شد. اثر حشره کشی این ترکیبات روی حشره کامل بررسی شد. بیشترین اثر حشره کشی توسط اسانس اسطوخودوس مشاهده شد. این اسانسها به طور معنی داری موجب کاهش تخمریزی آفت شدند. به طوری که در بالاترین غلظت (۰/۴۸ میکرولیتر بر میلیلیتر) اسانس گیاهان L. angustifolia، و R.officinalis و S. officinalis به ترتیب باعث ۱۰۰، ۱۰۰، ۸۴ درصد بازدارندگی تخمریزی گردیدند. مقادیر LC50 محاسبه شده نشان داد که اسانس گیاه L. Angustifolia ا ۰/۰۴۱ میکرولیتر بر میلیلیتر موثرتر از اسانسهای گیاهی دیگر بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اسانسها به ویژه اسطوخودوس دارای پتانسیل بالایی در کنترل آفات انباری هستند و پتانسیل استفاده به عنوان حشره کش را دارند.