سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
یوسف زرین – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول سلیمانپور – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق با هدف رفع نیاز طرح توسعه مجتمع فولاد مبارکه به مواد اولیه اضافی ، ایجـاد انعطـاف پـذیری در امـر فرایند تولید با جایگزینی سنگ معادن مختلف داخلی کشور با قسمتی از مواد اولیه مـصرفی و بهینـه سـازی فراینـد گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه صورت گرفته است . در این راستا ابتدا یازده معـدن خـصوصی بـا ذخیـره بـالای یک میلیون تن شناسایی گردید . این معادن عیار آهنی در محدوده ۵۴-۶۷/۳۲% داشته و غالباً بصورت همـاتیتی یـا مگنتیتی می باشند . سپس با آماده سازی مخلوطهای مختلفی از سنگ آهن معادن خـصوصی انتخـابی ، گـل گهـر و چادرملو، از آن ها گندله خام تولید و خواص شان مورد ارزیابی کامل قـرار گرفـت . نتـایج حاصـله حـاکی از ایـن واقعیت است که با کاربرد برخی از این سنگ معادن ( نظیر سنگ آهن معدن شهرک ) ،علاوه بر تـأمین نیـاز طـرح توسعه و کاهش بنتونیت مصرفی،خواص گندله های خام تولیدی نیز بهبود چشمگیری از خود نشان می دهند